Właściwy kierunek

Pozytywny pierwszy kwartał

Przedsiębiorstwo Pfleiderer Group S.A. pomyślnie rozpoczęło rok 2018. Dyrektor generalny Tom K. Schäbinger jest zadowolony z wyników za pierwszy kwartał: „Cieszymy się z wyników odnotowanych w pierwszym kwartale i z udanego uruchomienia nowej instalacji lakierniczej w Leutkirch. Pomoże nam ona wytwarzać więcej produktów zapewniających wartość dodaną i wzmocnić naszą pozycję w tych segmentach. Jednym z takich produktów jest «PrimeBoard», nasza nowa, innowacyjna i dekoracyjna płyta do zastosowań wewnątrz budynków. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszej nowej strategii wzrostu, dlatego z optymizmem patrzę w przyszłość koncernu. W nadcho-dzących miesiącach będziemy w dalszym ciągu poprawiać strukturę kosztów i rentowność. Chcemy też inwestować w projekty rozwojowe i produkty, które opierają się na najno-wocześniejszych technologiach i pomogą nam w osiąganiu naszych celów strategi-cznych”. Obroty Pfleiderer Group S.A. wzrosły w pierwszym kwartale o 6,5% do 268,8 mln EUR, zysk EBITDA zwiększył się wyraźnie o 18,5% do 36,5 mln EUR, natomiast marża EBITDA wzrosła z 12,2% do 13,6%. Zysk EBIT zwiększył się dzięki nowej polityce cenowej o 45,2% z 12,4 mln EUR w pierwszym kwartale 2017 roku do 18 mln EUR. Inwestycje wyniosą w tym roku prawdopodobnie około 75 mln EUR.
Datenschutz