Młodzi naukowcy = młodzi zwycięzcy Image 1

Młodzi naukowcy = młodzi zwycięzcy

Firma Pfleiderer już po raz 23. zorganizowała w Neumarkt regionalny konkurs dla młodych naukowców „Jugend forscht”, w którym – tak jak w poprzednich latach – z entuzjazmem wzięli udział praktykanci przedsiębiorstwa. To przedsięwzięcie, w którym wszyscy są zwycięzcami.
Tekst: Guido Klinker Zdjęcia: Pfleiderer Deutschland GmbH

Młodzi naukowcy = młodzi zwycięzcy Image 2
Młodzi naukowcy = młodzi zwycięzcy Image 3
Pfleiderer od 22 lat z przyjemnością wspiera wszystkich uczestników konkursu „Jugend forscht”. Od pierwszych edycji inicjatywie towarzyszy opiekun ds. kształcenia Andreas Götz (na dole w środku).
W 1965 r. Henri Nannen, redaktor naczelny magazynu „Stern”, ogłosił konkurs pod hasłem „Poszukujemy naukowców przyszłości!”. Jednym z jego celów było zainteresowanie młodzieży matematyką, informatyką, naukami przyrodniczymi i techniką. Obecnie „Jugend forscht” jest wspólną inicjatywą magazynu „Stern”, rządu federalnego Niemiec oraz świata gospodarki, nauki i edukacji, organizowaną pod patronatem niemieckiego prezydenta. Konkursy regionalne odbywają się w całych Niemczech. Zwycięzcy przechodzą na poziom kraju związkowego, a triumfatorzy tego etapu stają w szranki na poziomie federalnym. W rywalizacji mogą brać udział młodzi ludzie od 4. klasy do 21. roku życia. Konkurs jest znany przede wszystkim jako oferta dla uczniów, lecz mogą w nim również uczestniczyć praktykanci.

„W naszym regionie inicjatywa wyszła od Dietera Bära, ówczesnego dyrektora liceum w miejscowości Ostendorf. Poszukiwał on partnera do organizacji, którego znalazł w firmie Pfleiderer” – opowiada Eva-Maria Janka z działu PR firmy Pfleiderer, wchodząca w skład zespołu organizacyjnego. Praktykanci z firmy Pfleiderer od samego początku startowali w konkursie z własnymi projektami. Przy pierwszych edycjach opiekował się nimi Andreas Götz, kierownik ds. kształcenia w firmie Pfleiderer. „«Jugend forscht» to znakomita platforma do wspierania młodych talentów” – mówi. „Obserwowanie rozwoju praktykantów w trakcie konkursu jest prawdziwą przyjemnością”.

„Jako przedsiębiorstwo mamy szansę poznać tych utalentowanych ludzi z każdej strony i od początku zaplanować i wspierać ich indywidualny rozwój.“

Andreas Götz, Kierownik ds. kształcenia Pfleiderer
Konkurs wzmacnia umiejętności społeczne i osobiste, jak choćby umiejętność zarządzania projektem czy pewność siebie podczas prezentacji. Jak mówi Andreas Götz: „Na etapie projektowania nierzadko pojawiają się też porażki. Jak poradzi sobie z nimi młody człowiek? Czego się z nich nauczy i co zmieni? To doświadczenia, które pomagają uczestnikom w całej dalszej karierze zawodowej”. Wyciągane w ten sposób wnioski są też bardzo ważne dla firmy Pfleiderer: „Jako przedsiębiorstwo mamy szansę poznać tych utalentowanych ludzi z każdej strony i od początku zaplanować i wspierać ich indywidualny rozwój” – podkreśla Andreas Götz. W konkursie mogą uczestniczyć w zasadzie wszyscy praktykanci firmy Pfleiderer w Niemczech. „Przedsiębiorstwo oddaje im do dyspozycji pomieszczenia, czas i środki, aby umożliwić im optymalne przygotowanie” – mówi Eva-Maria Janka.O ile w pierwszych latach większość projektów była związana z życiem prywatnym uczestników, o tyle obecnie coraz więcej propozycji praktykantów dotyczy środowiska zawodowego. Instruktorzy na wewnętrznych warsztatach pomagają im w określeniu zakresów tematycznych i wyborze pomysłu na projekt, który praktykanci przedstawią w ramach konkursu. 
Młodzi naukowcy = młodzi zwycięzcy Image 8
Jugend forscht 2018
Praktykanci regularnie przedstawiają w konkursach własne pomysły i projekty. Zbierają przy tym cenne doświadczenia osobiste i zawodowe, a czasem udaje im się stanąć na podium wśród zwycięzców. W ubiegłym roku taki sukces osiągnęli Christoph Hecker, Jakob Götz i Florian Otto (zdjęcie u góry). W kategorii „Środowisko pracy” zakwalifikowali się do konkursu na poziomie federalnym i zdobyli 2. nagrodę. Ich projekt o nazwie „SiloRail” to zabezpieczenie przed upadkiem w silosach przejazdowych używanych w rolnictwie.
„Wiele propozycji dotyczy dziś bezpieczeństwa pracy, ponieważ jest to temat bardzo na czasie, a optymalizacje przynoszą bez­ pośrednie korzyści wszystkim pracowni­ kom” – wyjaśnia Andreas Götz. Wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że stworzenie pomysłu na projekt i jego realizacja wy­ magają ciężkiej pracy. W najbardziej pra­ cochłonnym okresie czas wolny i spotkania prywatne schodzą na drugi plan. Andreas Götz z wieloletniego doświadczenia wie jednak, że w ostatecznym rozrachunku wszyscy są zwycięzcami: „Niezależnie od tego, czy dany młody człowiek przejdzie do następnej rundy i zdobędzie nagrodę, nowe doświadczenia zawodowe i osobiste będą dla niego krokiem do przodu”. W ciągu minionych 22 lat w konkursie wzięło udział ponad 190 praktykantów z firmy Pfleiderer. W etapie regionalnym zwyciężyli 24 razy, na poziomie kraju związkowego – 7 razy, a w 2008 r. Bernhard Strobl i Dominik Rupp triumfowali w etapie federalnym. Do tych sukcesów trzeba doliczyć liczne wysokie miejsca w klasyfikacji i wyróżnienia.

Współpraca między instruktorami, nau­ czycielami i praktykantami zacieśnia też relacje osobiste. „Świetnie poznajemy się na innym gruncie, poza odbywaną przez uc­ zestników praktyką. Z wieloma byłymi prak­ tykantami do dziś jestem w bliskim kontak­ cie” – opowiada Andreas Götz. Najlepszym przykładem jest tu zwycięzca konkursu fe­ deralnego Bernhard Strobl. Po zakończeniu kształcenia kontynuował karierę w firmie Pfleiderer i obecnie pracuje w zakładach w Neumarkt jako kierownik projektu. „Wid­ zimy się regularnie, również poza firmą. Mamy na swoim koncie bardzo bliską, in­ tensywną współpracę nad narzędziem nazwanym «mistrzem gwintowania». To był naprawdę wyjątkowy zespół, a możliwość przechodzenia z nim z etapu do etapu była znakomitym doświadczeniem” – wspomina Andreas Götz. „Bardzo się cieszę, że udaje nam się zatrzymać w przedsiębiorstwie tak utalentowanych ludzi jak Bernhard Strobl i że to u nas rozwijają się zawodowo. Kon­ kurs «Jugend forscht» bez wątpienia był w tym pomocny”.

Ze względu na bardzo pozytywne doświad­ czenia inicjatywa z Neumarkt jest obecnie w większym stopniu rozszerzana na inne zakłady firmy Pfleiderer w Niemczech. „Za­ chęcamy naszych instruktorów do bliższe­ go przyjrzenia się konkursowi. To oni mo­ tywują i wspierają praktykantów w swoich zakładach” – mówi Andreas Götz.
Datenschutz