Drodzy Czytelnicy!

Grupa Pfleiderer pomyślnie rozpoczęła rok 2018 i jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich ambitnych celów.

Drodzy Czytelnicy! Image 1
dr Nico Reiner
CFO Pfleiderer Group S.A.
Sprzyjają nam przy tym korzystna sytuacja na rynku i efekty licznych działań, które podjęliśmy w minionych miesiącach.

Podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw, również my poświęciliśmy wiele uwagi europejskiemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). To wyzwanie prawne dla naszych partnerów biznesowych i dla nas jest jednak tylko jednym z przykładów licznych zmian, którym musimy stawić czoła w kontekście przemian cyfrowych i demograficznych, globalizacji czy niedoborów surowców.

Musimy nieprzerwanie dopasowywać do nich nasz model biznesowy i dostosowywać nasz system zgodności do zmieniających się warunków ramowych. System ten opiera się na trzech filarach: zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu. Wprowadziliśmy wiele działań i szkoleń, aby zwiększyć świadomość tego zagadnienia wśród wszystkich pracowników i wypracować precyzyjne reguły wewnętrzne.

Jednocześnie pracujemy nad dalszym rozwojem naszych produktów i utrzymaniem ich jakości na wysokim poziomie lub – tam, gdzie to konieczne – ich udoskonaleniem. Wymaga to większej odpowiedzialności korporacyjnej w samych zakładach. Dyrektorzy zakładów, ich kadra kierownicza i pracownicy wiedzą najlepiej, co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces i osiągnąć optymalne wyniki z punktu widzenia naszych klientów. Realizujemy w tym celu specjalny projekt, aby wzmocnić nasze zakłady i optymalnie wykorzystać w nich ich unikalny know-how z korzyścią dla całego przedsiębiorstwa.

Razem z kolegami z zarządu liczę na tej drodze na dalsze aktywne – i krytyczne – wsparcie ze strony naszych klientów.

Życzę ciekawej lektury i pięknego lata!

Pozdrawiam serdecznie


Drodzy Czytelnicy! Image 2

dr Nico Reine
Datenschutz