Coś więcej niż tylko znak jakości Image 1

Coś więcej niż tylko znak jakości

Termin „zrównoważony rozwój” ma swoje korzenie w leśnictwie. Właśnie tu pracuje się przecież z surowcem odnawialnym, jakim jest drewno. Dowodem na zrównoważone gospodarowanie są dziś w wielu branżach certyfikaty. Dla firmy Pfleiderer są one standardem we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa i elementem jego tożsamości.
Tekst: Guido Klinker Zdjęcia: Pfleiderer

Coś więcej niż tylko znak jakości Image 2
Claus Seemann, kierownik działu zarządzania produktami i płytami w firmie Pfleiderer, ma do czynienia z certyfikatami i audytami niemal codziennie. Dokumentowanie procesów i przebiegów już dawno weszło mu w krew. „Nasi klienci – zwłaszcza z sektora przemysłu – oczekują od nas odpowiednich standardów” – mówi i zastanawia się przez chwilę, ile osób w firmie Pfleiderer zajmuje się tak naprawdę certyfikacją. Kristina Zier dba o wszystkie certyfikaty PEFC i FSC. Osoba odpowiedzialna za certyfikację pracuje też w każdym zakładzie. Do nich dochodzi jeszcze kilku kierowników produktu. „Na pewno będzie to od ośmiu do dziesięciu osób” – stwierdza Claus Seemann ze zdziwieniem. „Temat ten pojawia się w niemal wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Bezpośrednio lub pośrednio styka się z nim bardzo wielu pracowników. Nie zdawałem sobie jednak sprawy, że tak wiele osób zajmuje się w pracy przede wszystkim tym zagadnieniem”. Tym lepiej, że właśnie poruszyliśmy ten temat. Zaskoczenie Clausa Seemanna pokazuje bowiem przede wszystkim, że certyfikaty stanowią część tożsamości firmy Pfleiderer.

Claus Seemann dzieli certyfikacje na te dotyczące procesów i te dotyczące produktów. W firmie Pfleiderer są one przeprowadzane regularnie – w całej grupie, we wszystkich placówkach, w Niemczech i w Polsce. Partnerem certyfikacyjnym jest zwykle działająca na rynku międzynarodowym organizacja TÜV SÜD, choć w konkretnych dziedzinach firma współpracuje też z partnerami regionalnymi lub specjalnymi. W ramach certyfikacji ISO sprawdza się zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe i zarządzanie energią. Przy certyfikacji produktów chodzi zwykle o standardy ochrony środowiska, które obowiązują na całym świecie, a czasem także o specyficzne kryteria, na przykład amerykańskie.

Coś więcej niż tylko znak jakości Image 3


W Niemczech powszechnym certyfikatem środowiskowym jest „Niebieski anioł”. Zostały nim wyróżnione na przykład płyty Pfleiderer „LivingBoard” i „DecoBoard”. „Kontrole odbywają się co rok lub co dwa lata. Niektóre certyfikaty, takie jak ISO 9001, są tak znane, że w zasadzie każdy klient zakłada, że je mamy. Inne, nie tak powszechne, stanowią pomocny argument w trakcie rozmów handlowych z klientami” – opowiada Claus Seemann. „Pfleiderer od zawsze kładzie na certyfikację duży nacisk i przeznacza na stosowne działania znaczne zasoby personalne i finansowe, ponieważ dowody i przejrzystość ekologicznej, zrównoważonej produkcji są naszym zdaniem przejawem odpowiedzialności. Odpowiedzialności wobec środowiska, zasobów i pracowników” – podkreśla Dirk Hardow, dyrektor ds. operacyjnych (COO) w firmie Pfleiderer Group S.A., który odpowiada w zarządzie za tę kwestię.

OTO NAJWAŻNIEJSZE CERTYFIKATY FIRMY PFLEIDERER:

Coś więcej niż tylko znak jakości Image 4


CERTYFIKATY PRODUKTÓW

Coś więcej niż tylko znak jakości Image 5
FSC® – Forest Stewardship Council
Rada FSC została założona w 1993 r. w następstwie konferencji „Środowisko i rozwój” w Rio de Janeiro. Celem organizacji jest wspieranie przyjaznej środowisku i społeczeństwu oraz korzystnej ekonomicznie gospodarki leśnej. Pfleiderer stosuje drewno z certyfikatem FSC Mix i FSC Controlled Wood. Przy produkcji używane są materiały z lasów z certyfikatem FSC i/lub materiał z recyklingu z kontrolowanych źródeł.

Coś więcej niż tylko znak jakości Image 6
PEFC™ – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
PEFC™ opiera się na międzynarodowych postanowieniach podjętych na konferencjach, które odbyły się po konferencji w Rio (1992). Celem organizacji jest dokumentowanie i doskonalenie zrównoważonej gospodarki leśnej w odniesieniu do standardów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

Coś więcej niż tylko znak jakości Image 7
Niebieski anioł
„Niebieski anioł” jest certyfikatem środowiskowym rządu niemieckiego od 40 lat. W Niemczech oznaczono nim ponad 12 000 przyjaznych dla środowiska produktów i usług oferowanych przez około 1500 przedsiębiorstw. Pfleiderer jest jedną z dwóch firm, których produkty wyróżniono jako szczególnie niskoemisyjne – certyfikat otrzymały płyty „DecoBoard” P2 i V100ä oraz „LivingBoard” i „LivingBoard face” P2, P4, P5 i P7.

Coś więcej niż tylko znak jakości Image 8
Znak jakości Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe Firma Pfleiderer jako pierwsze przedsiębiorstwo otrzymała w 2016 r. certyfikat „Jakość Premium” dla płyt „LivingBoard”. Znak jakości stowarzyszenia Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe po raz pierwszy uwzględnia wartości graniczne i kryteria wskazane w niemieckich rozporządzeniach dotyczących emisji LZO i utylizacji zużytego drewna.


CERTYFIKATY PROCESÓW

ISO 9001 – norma dotycząca zarządzania jakością, która definiuje szereg wymagań minimalnych stawianych systemom zarządzania jakością, umożliwiających spełnienie powszechnych oczekiwań jakościowych klientów i urzędów. Istotnym elementem tej normy jest stworzenie procesu ciągłego doskonalenia. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają nieprzerwanie dążyć do podnoszenia osiągniętej już jakości.

ISO 14001 – norma dotycząca systemów zarządzania środowiskowego, stanowiąca akceptowany i stosowany na całym świecie standard dla systemów tego typu. Została opublikowana w 1996 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i znowelizowana po raz ostatni w 2015 r.

ISO 50001 – norma dotycząca zarządzania energią, na podstawie której firmy i inne organizacje mogą systematycznie i ciągle zwiększać swoją efektywność energetyczną. Odnosi się do czynników, na które przedsiębiorstwa mają wpływ, i może zostać dostosowana do wymagań indywidualnych.

O tym, jak wiele pracy się z tym wiąże, świadczy choćby certyfikacja ISO. Proces rozpoczyna się od dobrowolnego audytu wstępnego, podczas którego sprawdza się, czy system zarządzania jakością i powiązana dokumentacja spełniają już wszystkie wymagania normy ISO 9001 i czy możliwa jest certyfikacja. Podczas samej certyfikacji audytor zewnętrzny kontroluje realizację wymagań w systemie zarządzania jakością. Potem następuje II etap audytu certyfikacyjnego, który ma sprawdzić skuteczność systemu zarządzania jakością i jego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001. Norma ta wyraźnie wymaga ciągłego doskonalenia systemów zarządzania jakością, w związku z czym do następnej certyfikacji odbywają się doroczne audyty kontrolne. To praca, którą Claus Seemann i wielu jego kolegów z firmy Pfleiderer wykonują chętnie, „ponieważ nieprzerwana kontrola pomaga nam optymalnie pracować nad osiągnięciem wysoko postawionych firmowych celów w dziedzinie jakości procesów i produktów”. Certyfikacje produktów i procesów stanowią więc coś więcej niż tylko jednorazowe kontrole i znaki dowodzące, że wszystko jest w porządku. Są one przede wszystkim dowodem wartości reprezentowanych przez firmę w obszarze zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Jak mówi Claus Seemann: „Dla nas oznacza to wymóg i zarazem zobowiązanie, aby robić w tych obszarach więcej i być na poziomie wyższym niż musimy”.
Coś więcej niż tylko znak jakości Image 9
Datenschutz