Certyfikat PREMIUM dla płyt LivingBoard

Wyróżnienie

Image №5
Dr Peter Sauerwein, przewodniczący stowarzyszenia QG Holzwerkstoffe e.V. (z lewej), wręcza Clausowi Seemannowi, kierownikowi działu zarządzania produktami i płytami w firmie Pfleiderer, pierwszy certyfikat „Jakość Premium”.
Zdjęcie: QG Holzwerkstoffe
Ekologia, wysoka jakość i szerokie możliwości obróbki – to trzy kluczowe kryteria decyzyjne dla klientów, którzy wybierają płyty drewnopochodne. To ważne, by producent potwierdził te właściwości za pomocą certyfikatu lub oznaczenia. Taki znak stworzyło niemieckie Stowarzyszenie ds. Zapewniania Jakości Materiałów Drewnopochodnych (Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe). Po raz pierwszy uwzględnia on graniczne wartości emisji LZO i kryteria wskazane w niemieckim rozporządzeniu o utylizacji zużytego drewna. Certyfikat „Jakość PREMIUM” jako pierwsze otrzymały płyty LivingBoard.

Oprócz wartości określonych w normach stowarzyszenie sprawdza też własne wartości graniczne dla aldehydu mrówkowego, pentachlorofenolu (PCP), lindanu oraz LZO i PAH. Ekologiczne właściwości muszą być potwierdzone w deklaracji środowiskowej, a jakość produktów gwarantowana przez regularne audyty zewnętrzne (patrz również artykuł „Dom dla uchodźców”).