BarCamp niemiecko-polski

Kreatywność

BarCamp nie jest typową konferencją. Nie ma tu ściśle ustalonego programu, nie ma też prelegentów ani słuchaczy, którzy z uwagą się im przysłuchują. Podczas Bar- Campu uczestnicy sami organizują swój czas, samodzielnie wybierają omawiane tematy, spontanicznie organizują warsztaty i sami decydują o ich treści – jest to więc niezwykła impreza.

Uczestnicy mają tu okazję do rozmowy, mogą też otwarcie i bez skrępowania podyskutować maksymalnie wykorzystując całe spotkanie. Taki model konferencji firma Pfleiderer z powodzeniem zastosowała jesienią ubiegłego roku. 112 pracowników ze wszystkich działów przedsiębiorstwa z Niemiec i z Polski spotkało się w Berlinie na 1. BarCampie koncernu pod hasłem „Nasze środowisko pracy jutra – pomysły i czynniki decydujące o sukcesie modelu One Pfleiderer”. Podczas jednogodzinnych sesji uczestnicy pracowali nad 34 pomysłami i zagadnieniami, a przy tym mogli się lepiej poznać. Na kończącym imprezę zebraniu plenarnym w skrócie zaprezentowali zarządowi swoje przemyślenia i koncepcje – to ważny krok na drodze do integracji przedsiębiorstwa.