„ONE PFLEIDERER” przynosi efekty

Wyniki biznesowe

W 2016 r. przedsiębiorstwo Pfleiderer Group S.A. z powodzeniem zakończyło restrukturyzację. Skonsolidowana sprzedaż odnotowana przez koncern wyniosła w 2016 r. 960 mln EUR, co oznacza niewielki, 2,4-procentowy spadek w stosunku do poprzedniego roku. Znormalizowany zysk EBITDA Grupy wyniósł 149 mln EUR, co oznacza wzrost o 12,5% względem ubiegłego roku. Znormalizowana marża EBITDA ukształtowała się na rekordowym poziomie 15,5% sprzedaży (w roku 2015 było to 13,4%). Poprawa wyników grupy kapitałowej to efekt m.in. rosnącego udziału produktów o wyższej wartości oraz synergii płynących z integracji poszczególnych segmentów działalności. Jak powiedział Michael Wolff: „2016 rok był dla nas kluczowy pod wieloma względami – zrealizowaliśmy nasze obietnice. Wdrożenie projektu „ONE Pfleiderer” i konsekwentna realizacja strategii premium, zakładającej koncentrację na segmencie produktów z wyższą wartością dodaną zaowocowało wypracowaniem rekordowej od 20 lat marży EBITDA. Przed Pfleidererm kolejne wyzwania, które będą wspierać dalszy dynamiczny rozwój Grupy. W 2017 r. chcemy utrzymać wzrost EBITDA na niskim – dwucyfrowym poziomie.”