Informacje prawne

Serwis niniejszy został przygotowany przez Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie, przy ul. Wiórowej 1, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce i za granicą. Serwis internetowy zawiera informacje o produktach i usługach spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A. oraz jej spółek zależnych.
Pfleiderer Grajewo S.A podejmuje wszelkich starań, aby umieszczone w niniejszym serwisie informacje były ścisłe, rzetelne oraz aktualizowane na bieżąco. Pomimo tych działań nie możemy zagwarantować, że informacje umieszczone w niniejszym serwisie są kompletne i prawidłowe. Prosimy pamiętać, że informacje podane tutaj mogą ulec dezaktualizacji. Pfleiderer Grajewo S.A zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.
Pfleiderer Grajewo S.A nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług, analiz lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie. Pfleiderer Grajewo S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nie opracowane. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik niniejszych stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w na nich informacji.
Wszelkie prawa do całej zawartości niniejszego serwisu są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Pfleiderer Grajewo S.A. pod warunkiem, iż działania te nie powodują naruszenia praw autorskich oraz praw rejestracji znaków towarowych należących do Pfleiderer Grajewo S.A. oraz spółek zależnych. Żadna część portalu Pfleiderer Grajewo S.A. nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez zgody Pfleiderer Grajewo S.A w celach komercyjnych. Podjęcie czynności określonych w zdaniu poprzednim może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Skorzystania z serwisu internetowego Pfleiderer Grajewo S.A. nie jest wymagane podawania przez korzystających informacji o sobie. Korzystający, którzy chcą subskrybować wybrane informacje (newsletter), zwracający się z zapytaniem na stronie "Kontakt" lub przesyłający informacje poprzez stronę "Oferty Pracy" wypełniają formularz, w którym podają dane umożliwiające kontaktowanie się z nimi. Podanie tych danych jest dobrowolne. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały nam przekazane. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć posiadane przez nas dane o sobie samym.
Dostęp oraz korzystanie z tego serwisu podlega niniejszym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim obowiązującym przepisom. Łącząc się z serwisem internetowym i przeglądając go, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie warunki oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem Pfleiderer Grajewo S.A. oraz jej spółkami zależnymi nie mają mocy ani skutków prawnych.